โครงการพัฒนาการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูและการสังเคราะห์ความรู้เชิงทฤษฎีกับประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานเพื่อประเมินการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน

5 ส.ค. 2563 07:33 น. 110 ครั้ง

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูและการสังเคราะห์ความรู้เชิงทฤษฎีกับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อประเมินการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ในส่วนกลางให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดทำโปรแกรมบำบัดฯ แบบผู้มีส่วนร่วม (Participatory Learning : PL) และตรงตามสภาพปัญหา ความเสี่ยง และความต้องการที่จำเป็นของเด็กและเยาวชน โดยมีคณะทำงานด้านปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น 5 วิทยาลัยกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ