พิธีมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี พ.ศ.2563

19 ส.ค. 2563 14:15 น. 79 ครั้ง

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งอธิบดีกรมพินิจฯ ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรพยาบาลด้านการสร้างองค์กรปลอดบุหรี่ โดยรางวัลดังกล่าวเป็นผลพิจารณาคัดเลือกผู้ให้การสนับสนุนผู้บริหารและพยาบาลดีเด่น ด้านการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ2563 ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการนี้นางสาวสาลี ผลจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ระยอง ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2563 ด้วย ณ  ห้องประชุมชัชรี ลิ้มทจิตต์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ