รมว.ยธ. มอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะการบริหารงานยุติธรรม ปี’63

21 ส.ค. 2563 21:54 น. 358 ครั้ง

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะการบริหารงานยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมี พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทางการลดความแออัดในเรือนจำ โดยผู้แทนของผู้สำเร็จการฝึกอบรม สำหรับผู้รับมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะการบริหารงานยุติธรรม ประกอบด้วย

  1. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านกระบวนการยุติธรรม : เข็มวิทยฐานะการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง จำนวน 3 คน
  2. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านกระบวนการยุติธรรม : เข็มวิทยฐานะการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง จำนวน 11 คน
  3. ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11 (ยธส.11) จำนวน 57 คน
  4. ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 15 (ยธก.15) จำนวน 61 คน
    รวมทั้งสิ้น 132 คน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ