สกธ.รับรางวัลสานความร่วมมือ The Choice Award 2563

31 ส.ค. 2563 19:01 น. 196 ครั้ง

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้ารับรางวัลสานความร่วมมือ The Choice Award 2563 จากกระทรวงยุติธรรม โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบโล่รางวัลและ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสองสวนคดีพิเศษมอบประกาศนียบัตร ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม หัวข้อ “รวมพลังฝ่าวิกฤติหนี้นอกระบบ” ณ ห้องเเกรนด์บอลรูม เอ ชั้น5 โรงเเรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา เเกรนด์ ถนนเเจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รางวัล The Choice Award เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลงานโดดเด่นในการนำสื่อการเรียนรู้ The Choice เกมทางเลือก-ทางรอด ไปขยายผลในระดับพื้นที่ เน้นการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการด้านการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและเข้าถึงความเป็นธรรม โดยรางวัล The Choice Award 2563 มีทั้งหมด 3 ประเภท รวมทั้งสิ้น 11 หน่วยงานประกอบด้วย
1. รางวัลระดับดีเด่น จำนวน 3 หน่วยงาน ได้เเก่ สำนักงานยุติธรรมเชียงใหม่ กองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กเเละเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กเเละเยาวชน และ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย
2. รางวัลระดับดี จำนวน 3 หน่วยงาน ได้เเก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สถานพินิจเเละคุ้มครองเด็กเเละเยาวชนจังหวัดอุดรธานี. และ สถานพินิจเเละคุ้มครองเด็กเเละเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร
3. รางวัลสานความร่วมมือ จำนวน 5 หน่วยงาน ได้เเก่ สำนักงานกิจการยุติธรรม สถาบันเพื่อการยุติธรรมเเห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน). กรมพินิจเเละคุ้มครองเด็กเเละเยาวชน สมาคมนักวางเเผนการเงินไทย และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม

สำหรับ The Choice เกมทางเลือก-ทางรอด เป็นเกมให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ที่สอดแทรกข้อกฎหมายการทำนิติกรรมสัญญาเบื้องต้น ส่งเสริมหลักนิติธรรม การบริหารจัดการการเงินและหลักปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทางสำนักงานกิจการยุติธรรมได้มีส่วนในการสนับสนุนเเละส่งเสริมในการนำเกมดังกล่าวไปสู่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ