ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

3 ก.ย. 2563 09:15 น. 103 ครั้ง

เอกสารแนบ