• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

กระทรวงยุติธรรม ประชุมหารือกำหนดหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมายตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

ลงวันที่ 9 ก.ย. 2563 20:38 น.

จำนวนผู้อ่าน 49 คน