สกธ.ร่วมเสวนา กม.พืชกระท่อม

11 ก.ย. 2563 20:32 น. 227 ครั้ง

 

11 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเสวนาพืชกระท่อม “กระท่อมไทย วิถีไทย เพื่อเศรษฐกิจไทย” โดยมี พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการเสวนาในประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อมและแนวทางการปรับกฎหมาย และมีบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพืชกระท่อมทั้งทางเศรษฐกิจ ทางการแพทย์ การวิจัยและพัฒนาพืชกระท่อม การใช้พืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน เข้าร่วมการเสวนาดังกล่าว ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายพืชกระท่อม ให้แก่ประชาชนทั่วไปในการใช้พืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน และสถาบันการศึกษาในการศึกษาวิจัยและพัฒนาสู่การแปรรูปพืชกระท่อมในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกทดแทนการปลูกพืชอื่น และเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์สามารถนำไปใช้เป็นยารักษาโรคภายใต้การควบคุมของแพทย์ต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด