กระทรวงยุติธรรม ประชุมขับเคลื่อนและติดตามงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

15 ก.ย. 2563 16:18 น. 86 ครั้ง

พิมล/ข่าว

นิวัฒน์/ถ่ายภาพ

กฤษดา/ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ