สยจ.สกลนคร ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน

15 ก.ย. 2563 16:56 น. 15 ครั้ง

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนครปฏิบัติหน้าที่และให้บริการประชาชน ดังนี้
1. ให้คำปรึกษากฎหมายกรณีการขอค่าเลี้ยงดูบุตรจากอดีสามี 
2. สอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ 
3. ให้คำปรึกษากฎหมายกรณีเกี่ยวกับปัญหาเรื่องที่ดินมรดก  
4. ให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวมรดก 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด