สยจ.สกลนคร ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน

15 ก.ย. 2563 17:00 น. 18 ครั้ง

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนครปฏิบัติหน้าที่และให้บริการประชาชน ดังนี้
1. รับยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทกรณีเกี่ยวกับมรดก (ที่ดิน) 
2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำสัญญาค้ำประกันการรับเงินสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม 
3. ให้คำปรึกษากฎหมายทางโทรศัพท์ กรณีเกี่ยวกับปัญหาเรื่องหนี้สิน
4. ให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวมรดก 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด