สยจ.สกลนคร เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสการดำเดินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสกลนคร

15 ก.ย. 2563 17:03 น. 19 ครั้ง

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้
นางสาวเพ็ญนภา ผดุงนึก นักวิชาการยุติธรรม เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสการดำเดินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสกลนคร รุ่นที่ 2 ณ ห้องศรีสกล โรงแรมเอ็มเจ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด