สยจ.สกลนคร เข้าร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

15 ก.ย. 2563 17:20 น. 25 ครั้ง

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้นายธวัชชัย นวลภักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวณภัทร จันทะสิน นิติกร เข้าร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ เวทีกลาง เรือนจำจังหวัดสกลนคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด