ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง จ้างเหมาบริการติดตั้งโทรศัพท์ จำนวน 8 เลขหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ก.ย. 2563 10:30 น. 45 ครั้ง