สยจ.มหาสารคาม เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เพื่อซักซ้อมการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา

16 ก.ย. 2563 15:40 น. 15 ครั้ง

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ นายยุทธพร คุณารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคามและยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางสาวมิ่งขวัญ คุ้มวงศ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ยุติธรรม เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแจ้งสิทธิและรับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหาย ณ ห้องประชุม ๑ อาคารสารสิน ภ.จว.มหาสารคาม โดยมี พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด