สยจ.มหาสารคาม "จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนางานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

16 ก.ย. 2563 15:54 น. 12 ครั้ง

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนางานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายยุทธพร คุณารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม และยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด