สยจ.บึงกาฬ ประชาชนถูกหลองให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์

16 ก.ย. 2563 16:11 น. 15 ครั้ง

วันที่ 16 กันยายน 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ นายวิชาญ สุขสวัสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ทนายที่ปรึกษากฎหมาย และเจ้าหน้าที่ยุติธรรม ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย พร้อมทั้งแนะนำข้อปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมกรณีประชาชนถูกหลอกโดยการชักชวนใหเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด