สกธ.ร่วมงานแถลงผลงานรอบ 1 ปี ยธ.

23 ก.ย. 2563 19:46 น. 188 ครั้ง

 

        23 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงผลงานการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลการนำความยุติธรรมสู่สาธารณชน ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น2 โดยมี พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่ต้องขังในเรือนจำมีไม่เพียงพอต่อผู้ต้องขังที่มีจำนวนมากขึ้น กระทรวงยุติธรรมจึงมีมาตรการสร้างเตียงสองชั้นในเรือนนอน การใช้อีเอ็มติดตามตัวผู้ถูกคุมประพฤติ การเเก้ไขกฎหมาย เป็นต้น เพื่อลดความเเออัดในเรือนจำ

        สำหรับคดียาเสพติด ทางกระทรวงยุติธรรม ได้มีการใช้นวัตกรรมการตรวจสารเสพติดในเส้นผม ซึ่งสามารถตรวจสอบสารยาเสพติดตกค้างได้ถึง 1 ปี ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้ ช่วยให้สถิติการเสพยาเสพติด ของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวตามสิทธิ์ มีแนวโน้มการเสพลดน้อยลง นอกจากนี้ภายในงานดังกล่าวมีนิทรรศการผลงานเด่นของเเต่ละกรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกิจการยุติธรรมได้นำเสนอ 5 ผลงาน ได้เเก่ โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์, SDG 16, การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม, chat bot ผู้ใหญ่ลอว์ และการขับเคลื่อนงานวิจัยด้าน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด