"ชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf"

25 ก.ย. 2563 09:29 น. 71 ครั้ง

วันที่ 24 กันยายน 2563 นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นผู้แทนกรมพินิจฯ รับมอบ "ชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf" จากนางสาวมลฤทัย พงโศธร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และนางสาวปภาภรณ์ เฉลิมวนิชนย์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารการตลาด ซึ่งองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมแนะนำช่องโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ ALTV (Active Learning TV) ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังขยายโอกาสการเรียนรู้ การส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำองค์ความรู้ แรงบันดาลใจจากเนื้อหาข่าวและรายการของไทยพีบีเอสช่องหมายเลข 3 และ ALTV ช่อง 4 ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โอกาสนี้กรมพินิจฯ ยังได้รับเกียรติจาก "วงสินเจริญบราเธอร์" และ "โมเดิร์นด๊อก" ในการร่วมจัดกิจกรรมเล่นดนตรีสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนอีกด้วย โดยมีนายบุญเลิศ แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านอุเบกขา, นายกฤติเดช ศรีอักษร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านมุทิตา, นายบุญธรรม รอบคอบ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ สิรินธร, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเด็กและเยาวชนชายศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านมุทิตาให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ