อดีตเยาวชนผู้เคยก้าวพลาดจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา รับเกียรติบัตร “นักเรียนเพชรปัญญา” ระดับเหรียญทองแดง

9 ต.ค. 2563 07:45 น. 36 ครั้ง

     วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายไอยรา ใจเพชร นักศึกษาระดับ ปวช.3 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม B ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อดีตเยาวชนผู้เคยก้าวพลาดจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา รับเกียรติบัตร “นักเรียนเพชรปัญญา” ระดับเหรียญทองแดง เนื่องจากมีผลการเรียนและมีพฤติกรรมเข้าตามเกณฑ์ที่กำหนด และได้รับประกาศเกียรติคุณเนื่องจากเป็นนักเรียนผู้ทำชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยฯ โดยได้รับรางวัลระดับ 4 ดาว ในการนำเสนอโครงการระบบโรงเรีอนเพาะปลูกในครัวเรือนอัตโนมัติไร้สายของกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา (Smart Invention & Innovation) ประจำปี 2563 ที่จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นผู้มอบ

       โอกาสนี้ นางปรีดา วิสาโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ได้ร่วมพิธีดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับอดีตเยาวชนด้วย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ซอยงามวงศ์วาน 23 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ