สยจ สกลนคร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกรณี หนุ่มเมาถูกไล่พ้นวงเหล้าคว้าอีโต้ฟันเพื่อนดับ

16 ต.ค. 2563 09:29 น. 29 ครั้ง

 

กรณี หนุ่มเมาถูกไล่พ้นวงเหล้าคว้าอีโต้ฟันเพื่อนดับ วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ผู้ตายและน้องชายได้ร่วมวงดื่มสุราโดยมีเพื่อนของผู้ตายและน้องชายรวม 5 คน ต่อมาเวลาประมาณ 22.00 นาฬิกา ผู้ต้องหาได้เดินมาขอร่วมวงด้วยแต่กลุ่มผู้ตายบอกให้กลับไป
ทำให้ผู้ต้องหาโกรธและเดินกลับบ้าน และอีกไม่นานผู้ต้องหาก็ได้เดินกลับมาที่เกิดเหตุอีกครั้งพร้อมกับถืออาวุธมีดพร้า
โดยมีบิดาผู้ต้องหาถือมีดพร้าและกระบองมาด้วย เมื่อมาถึงจึงตรงเข้าทำร้ายผู้ตายจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนครดำเนินการให้ความช่วยเหลือดังนี้

  1. วันที่ 15 ตุลาคม 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร โดย นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นางสาวนุชนารถ ดีพรม และให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม ดำเนินการลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลไฮหย่อง ณ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
  2. เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรม ได้แจ้งสิทธิที่ผู้เสียหายพึงได้รับ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 ให้แก่ มารดาของผู้เสียชีวิตได้ทราบแล้ว พร้อมทั้ง ได้แนะนำสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 กรณีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ และได้ประสานกับเลขาศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลไฮหย่อง เพื่อติดตามและรวบรวมเอกสารประกอบการยื่นคำขอฯ เพื่อนำไปประกอบสำนวนเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัด
  3. เจ้าหน้าที่ได้ให้กำลังใจและคำปรึกษาด้านกฎหมายรวมถึงคำแนะนำด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด