คุ้มครองสิทธิฯ ลงพื้นที่ดงมะไฟ จ.หนองบัวลำภู เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกลุ่มอนุรักษ์ชุมชนเขาใหญ่ - ผาจันได มุ่งช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรม

16 ต.ค. 2563 14:49 น. 56 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด