“ปลัดกระทรวงยุติธรรม” เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

16 ต.ค. 2563 15:36 น. 79 ครั้ง

พิมล/ข่าว

กฤษดา/ถ่ายภาพ/ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ