ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง จ้างทำสื่อประเภทไวนิลเพื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้กฏหมายเบื้องต้น บทบาทภารกิจกระทรวงยุติธรรม ช่องทางติดต่อหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ต.ค. 2563 16:32 น. 21 ครั้ง

เอกสารแนบ