คุ้มครองสิทธิฯ จับมือ UNDP จัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฯ ครั้งที่ 2 (จังหวัดสุโขทัย) มุ่งสร้างความรู้ พัฒนา และขับเคลื่อนแผนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

16 ต.ค. 2563 16:34 น. 58 ครั้ง

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด