สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ที่พักสงฆ์ถ้ำเก้าอี้

17 ต.ค. 2563 13:54 น. 13 ครั้ง

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง มอบหมายให้นายอภิพงศ์ อามีเราะ นิติกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ที่พักสงฆ์ถ้ำเก้าอี้ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี พันจ่าโทอนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ที่พักสงฆ์ถ้ำเก้าอี้ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด