รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกำแพงเพชร

17 ต.ค. 2563 20:40 น. 25 ครั้ง

          รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกำแพงเพชร

วันนี้ (17 ตุลาคม 2563) พันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครคุมประพฤติ และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่กระทำผิดเงื่อนไข ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้ถ่ายทอดนโยบายกรมคุมประพฤติและการขับเคลื่อนศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน หรือศูนย์ JSOC (Safety Observation Ad hoc Center, Ministry of Justice) เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญของผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษในระดับพื้นที่ และเน้นย้ำถึงการปฏิบัติงานคุมประพฤติให้ได้มาตรฐาน มีผลงานเชิงประจักษ์ รวมทั้งให้กำลังแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครคุมประพฤติในการผลักดันสวัสดิการต่างๆ ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยมีนายปริญญา ปั้นงาม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกำแพงเพชร คณะอาสาสมัครคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ