อธิบดีกรมบังคับคดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก

18 ต.ค. 2563 08:42 น. 17 ครั้ง

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวปนัดดา สินธุวิสุทธ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และนายเฉลิมชัย บัวจันอัด ผู้ตรวจราชการกรม กรมบังคับคดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก โดยมีนายวิเชียร เผ่าชู ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาววรรณวรางค์ ยวงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ให้การต้อนรับ การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ อธิบดีกรมบังคับคดี ได้มอบนโยบาย ในการปฏิบัติงานและขอให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จิตมุ่งบริการ บริการด้วยรอยยิ้ม บริหารด้วยหลักการ และบริบาลด้วยหลักธรรม พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่อไป

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด