สกธ.นำคณะ ยธก.16 ร่วมกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำเเละทำงานเป็นทีม

22 ต.ค. 2563 22:22 น. 172 ครั้ง

 

สำนักงานกิจการยุติธรรมนำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลางรุ่นที่ 16 (ยธก.16) ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก โดย พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม
โดยในกิจกรรมผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการทำงานเป็นทีม ฝึกการสื่อสาร ร่วมระดมความคิด เสริมสร้างภาวะผู้นำ ร่วมวางแผน แก้ไขปัญหา และร่วมกันทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ อีกทั้งในกิจกรรมยังได้มอบหมายโจทย์ให้เเต่ละทีม ได้ร่วมสะท้อนปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในกระบวนการยุติธรรม แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้เเก่
1. การแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. การคืนคนดีสู่สังคม
3. การสร้างการรับรู้กฎหมายให้ประชาชน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ