พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การยกระดับวิชาชีพในสถานที่ควบคุม

29 ต.ค. 2563 13:55 น. 38 ครั้ง

       วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. กระทรวงยุติธรรม โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การยกระดับวิชาชีพในสถานที่ควบคุม ระหว่าง สภาการพยาบาล กับ กระทรวงยุติธรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามฯ วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพผู้ถูกควบคุมตัวในสถานที่ควบคุมให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อเข้ารับการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และกลับคืนสู่สังคม โดยครอบคลุมทั้งมิติด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย รวมทั้งการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพเพื่อสนับสนุนขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

       ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล และผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล พร้อมด้วย นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และพ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมลงนามฯ เป็นสักขีพยาน โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชและเจ้าหน้าที่จากสภาการพยาบาล กรมราชทัณฑ์ และกรมพินิจฯ ร่วมพิธีลงนามฯ ดังกล่าวด้วย ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ