ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ยธก.16 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุโขทัย

15 พ.ย. 2563 23:28 น. 199 ครั้ง

 

พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผอ.สกธ. นำผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 16 (ยธก.16) ศึกษาดูงาน และเก็บข้อมูลประกอบการทำกิจกรรมถอดบทเรียนในหัวข้อ การลดความแออัดในเรือนจำ ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 ณ พื้นที่จังหวัดสุโขทัย ดังนี้

การเสวนา หัวข้อ “การสร้างและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำ” โดย ตัวแทนจากศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านหลุม และบริษัทโตโยต้าสุโขทัย ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้โอกาสเยาวชนผู้เคยกระทำผิดและเคยอยู่ในความดูแลของสถานพินิจได้เข้าทำงานและฝึกอาชีพ

การบรรยาย หัวข้อ “การจัดการพื้นที่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดย นายกิติพงษ์ วิรุฬห์ศรี ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ (อดีตผู้อำนวยการสำนักงานฯ พณฯ สมศักดิ์ เทพสุทิน จ.สุโขทัย)

การเสวนา หัวข้อ “การลดความแออัดในเรือนจำด้วยการสร้างและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ” โดยเครือข่ายยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยผู้แทนจากสนง. จัดหางานจังหวัดฯและสนง.พัฒนาฝีมือแรงงานฯ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด สุโขทัย ให้เกียรติต้อนรับคณะ

การศึกษาดูงาน หัวข้อ “การแก้ไขความแออัดในเรือนจำ” ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายกฤตภพ จันทร์ภูโดม ผู้บัญชาการเดินจำจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับและเก็บข้อมูลภายในเรือนจำ นอกจากนี้ ขณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร ยธก.16 ยังได้ร่วมกันบริจาคยาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้เรือนจำได้นำเก็บไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป

สำหรับข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรม ยธก.16 จะรวบรวม เพื่อนำไปวิเคราะห์ และถอดบทเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตามหัวข้อดังกล่าวต่อไป

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด