สกธ. ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ ๔๖ ปี

27 พ.ย. 2563 20:11 น. 174 ครั้ง

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. น.ส.อรวรรณ ปานคง เลขานุการกรม ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ ๔๖ ปี และร่วมบริจาคเงินให้แก่ “ศิริราชมูลนิธิ” ณ อาคารกรมบังคับคดี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด