พิธีปิด ยธก.16 -โชว์ถอดบทเรียน หัวข้อ “แนวทางการแก้ไขปัญหาความแออัดในเรือนจำและลดการกระทำผิดซ้ำ : กรณีศึกษาบริบทเชิงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย”

16 ธ.ค. 2563 00:58 น. 154 ครั้ง

 

15 ธันวาคม 2563 พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 16 (ยธก.16) โดยผู้แทน ยธก.16 ได้จัดทำข้อมูลวิชาการแบบ One Concept Paper จากกิจกรรมถอดบทเรียน หัวข้อ “แนวทางการแก้ไขปัญหาความแออัดในเรือนจำและลดการกระทำผิดซ้ำ : กรณีศึกษาบริบทเชิงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย” โดยได้นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาบนสมมติฐาน การเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้ผู้ต้องขังเมื่อกลับสู่สังคม
หลังจากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้กล่าวให้โอวาทในพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ยธก.16 โดยได้กล่าวชื่นชมผลงานจากกิจกรรมถอดบทเรียน ที่มีการบูรณาการองค์ความรู้จากหลากหลายภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งถือว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรการฝึกอบรมในครั้งนี้
ทั้งนี้ ผลการศึกษาดังกล่าวของหลักสูตร ยธก.16 เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความแออัดในเรือนจำ จะได้นำเสนอต่อผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เพื่อนำไปพัฒนากระบวนการยุติธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ