ผอ.สกธ. เข้าร่วมบันทึกเทปรายการ เพื่อประชาชน

11 ก.พ. 2564 14:35 น. 277 ครั้ง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการบันทึกเทปรายการ เพื่อประชาชน ณ บริษัท โอเค แมส จำกัด ในประเด็นเรื่อง “กระบวนการยุติธรรม กฏหมายชาวบ้าน” โดยผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ให้สัมภาษณ์ถึง บทบาทภารกิจของสำนักงานกิจการยุติธรรม การสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ สื่อSocial Media สมุดภาพInfographic และBoard Game อีกทั้ง พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ยังได้กล่าวถึงบริการต่างๆของกระทรวงยุติธรรมร่วมไปถึงการช่วยเหลือประชาชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย โปรดติดตามในรายการ เพื่อประชาชน ออกอากาศวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.30-18.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด