สกธ.เยือนสุโขทัย ร่วม “ขับเคลื่อนไทยด้วยยุติธรรมสร้างสุข”- แจกความรู้กฎหมาย

5 มี.ค. 2564 18:21 น. 112 ครั้ง

5 มีนาคม 2564 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ เเละเเถลงนโยบายขับเคลื่อนไทยด้วยยุติธรรมสร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว และนายนิยม เติมศรีสุข รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยพ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และผู้บริหาร หัวหน้าส่วนและรองหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วม ณ โรงเเรมไพลินสุโขทัย จ.สุโขทัย

นอกจากนี้ในงานเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติมอบรางวัลยุติธรรมจังหวัดดีเด่น จำนวน 7 แห่ง รวม 2 รางวัล (สยจ. พระนครศรีอยุธยา/ชลบุรี/ขอนเเก่น/ระยอง/พิจิตร/พิษณุโลก/กำเเพงเพชร)และศูนย์ยุติธรรมชุมชนดีเด่น ของจังหวัดสุโขทัย จำนวน 9 เเห่ง

จากนั้นช่วงบ่าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย

รมว.ยธ. กล่าวว่า อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม จ.สุโขทัย จะเปิดให้บริการด้านงานยุติธรรม ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับประชาชน และการสร้างรายได้และสนับสนุนอาชีพของประชาชนในพื้นที่จ.สุโขทัย ซึ่งขับเคลื่อนโดยหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ เช่น การบูรณาการด้านการรับเรื่องร้องทุกข์ การช่วยเหลือด้านการดำเนินคดี การสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมประชาชนมีรอยยิ้มและมีความสุขต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ลงพื้นที่เผยเเพร่สื่อความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แก่ผู้นำชุมชน และส่วนราชการในพื้นที่ ที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งในรูปแบบหนังสือ สมุดภาพอินโฟกราฟิก ชุดความรู้อินโฟกราฟิก 5 หมวด (หมวดสัญญา-หนี้ / หมวดกฎหมายครอบครัว / หมวดมรดก / หมวดกระบวนการยุติธรรมคดีอาญา / หมวดความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ) สื่อเสียงชุดป้องกันอาชญากรรม เป็นต้น เพื่อนำไปเผยเเพร่ในชุมชนของตนเองต่อไป อีกทั้งยังมีกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามรับของรางวัลอีกด้วย ซึ่งได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก และโอกาสนี้ยังได้สอบถามผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการเผยเเพร่สื่อเสียงในชุมชน พบว่า โดยส่วนใหญ่จะนิยมเปิดเสียงตามสายเพื่อเผยเเพร่ข้อมูลข่าวสารในช่วงเช้า และนิยมใช้ซีดีในการเปิดสื่อเสียง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้ จะนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการผลิตสื่อเพื่อเผยเเพร่ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด