สกธ. เข้าร่วมเปิดประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 14

8 มี.ค. 2564 23:39 น. 101 ครั้ง

วันที่ 8 มีนาคม 2564 พ.ต.ท. พงษ์ธร ธัญญสิริ ผอ.สกธ. เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม โดยคณะผู้แทนไทย ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 14 (14th UN Crime Congress) ณ ห้องสนฉัตร กระทรวงยุติธรรม (อาคารใหม่) โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิด ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
 
โดยการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมวันแรกและมีพิธีเปิดการประชุม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. การประชุมตามวาระ (Agenda Item) เป็นการประชุมระดับสูง (High-Level Segment)
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) Workshop 2 การลดการกระทำผิดซ้ำ: ความเสี่ยงและแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ (Reducing reoffending: identifying risks and developing solutions)

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด