ประชุมคณะทำงานโฆษกกระทรวงยุติธรรม เครือข่ายความร่วมมือด้านสื่อสารงานยุติธรรมสู่ประชาชน ครั้งที่ 1

16 มี.ค. 2564 22:41 น. 103 ครั้ง

นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโฆษกกระทรวงยุติธรรม ภายใต้โครงการประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านสื่อสารงานยุติธรรมสู่ประชาชน ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น.ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 4-01 ชั้น 4 อาคารกระทรวงยุติธรรม(ใหม่) โดยมีนายวันฉัตร วณิชพันธุ์ ที่ ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ด้านประชาสัมพันธ์) พร้อมด้วยโฆษกประจำหน่วยงาน ทั้งนี้มี นายไชยวัฒน์ ถุงเงิน ผชช.เฉพาะด้านพัฒนาระบบงานยุติธรรม และนางสาวอรวรรณ ปานคง เลขานุการกรม ในฐานะผู้เเทนรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม และโฆษกสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วม เพื่อพิจารณาประเด็น

1) การจัดส่งประเด็นเเถลงข่าวและข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
2) การจัดทำวีดิทัศน์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อนำเสนอต่อ ครม. เพื่อเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด