DSI ลงพื้นที่ทำการสืบสวน กรณี การบุกรุกป่าและตัดไม้ในพื้นที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

18 มี.ค. 2564 13:26 น. 200 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด