"ราชทัณฑ์ แจง แกนนำม็อบราษฎร ปลอดภัยในเรือนจำ พร้อมเร่งตั้งกรรมการตรวจสอบการนำจดหมายออกนอกเรือนจำของผู้ต้องขัง"

22 มี.ค. 2564 14:14 น. 182 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด