โฆษกยุติธรรม แจง กลุ่มหญิงอ้างเป็นข้าราชการตีเนียนทานบุฟเฟต์ โรงแรมดัง จังหวัดสุโขทัย ไม่ใช่ข้าราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม

23 มี.ค. 2564 13:08 น. 176 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด