ประเด็น “ราชทัณฑ์ ตั้งคณะกรรมการสอบ ด่วน! กรณี โพสต์บนสื่อโซเชียลของผู้ต้องขัง และการส่งจดหมายออกนอกเรือนจำ พร้อม แจง ย้ายตัวนายพริษฐ์ฯ กลางคืน เป็นไปตามกระบวนการอย่างถูกต้อง”

23 มี.ค. 2564 14:40 น. 194 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด