สกธ. เข้าร่วมงานครบรอบสถาปนากระทรวงยุติธรรม 130 ปี พร้อมร่วมเดินหน้าแก้ปัญหาให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม ด้วยแนวทางยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้แก่ประชาชน "

25 มี.ค. 2564 21:25 น. 112 ครั้ง


           วันที่ 25 มีนาคม 2564 พ.ต.ท. พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าร่วมงานครบรอบสถาปนากระทรวงยุติธรรม 130 ปี ณ อาคารกระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเวลา 08.00 น. ณ ห้องสนฉัตร 1 - 3 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายธนวัชร นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฏ์สรอรรถปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป จากนั้น เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 10 - 09 (ห้อง Auditorium) ชั้น 10 อาคารกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม "งานสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ 130 ปี และ Open House การเดินทาง ขับเคลื่อนงานยุติธรรม เพื่อสร้างสุข ให้ประชาชน" โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบรางวัลเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี 2564 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2563 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2561 และใบประกาศนียบัตรและเหรียญอาสาสมัครยุติธรรม ซึ่งในครั้งนี้มีบุคลากรของทางสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับรางวัลและใบประกาศนียบัตรดังกล่าวได้แก่ นางขัตติยา รัตนดิลก รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2563 และนางสาวสุวดี ไหล พึ่งทอง รางวัลเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี 2564 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2561 ได้แก่ โครงการวิจัยการติดตามและการประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ผ่านเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย และโครงการการศึกษาบทบาทและศักยภาพของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดย สำนักงานกิจการยุติธรรม จากนั้นในเวลา 11.00 น. ห้องประชุม 10-01 ชั้น 10 อาคารกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมรับฟังผลงานสำคัญของกระทรวงยุติธรรม โดยมีผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วม จากนั้นได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ "การเดินหน้าขับเคลื่อนงานยุติธรรม เพื่อสร้างสุขให้ประชาชน" พร้อมทั้งปลูกต้นสนฉัตร ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำกระทรวงยุติธรรม ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด