130 ปี กระทรวงยุติธรรม

26 มี.ค. 2564 12:23 น. 149 ครั้ง


130 ปี กระทรวงยุติธรรม

ตลอด 130 ปี ของกระทรวงยุติธรรม เราภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชน ผ่านหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายความร่วมมือและอาสาสมัครทั่วประเทศ
และเราจะมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงาน ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
"ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน"

#130ปีกระทรวงยุติธรรม #กระทรวงยุติธรรม #ผลการดำเนินงาน #ยุติธรรมสร้างสุข #ยุติธรรมเชิงรุก #สร้างสุขให้ประชาชน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด