“ราชทัณฑ์ แจง ไม่มีผู้ต้องขังอดอาหารเพิ่ม เผย อาการเพนกวินยังปกติ แขน-ขายังมีแรงดี ยืนยัน พร้อมดูแลผู้ต้องขังทุกคนตามระเบียบอย่างเท่าเทียม

26 มี.ค. 2564 18:23 น. 163 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด