ราชทัณฑ์ เผย เพนกวินเริ่มมีอาการวิงเวียนศีรษะ-ร่างกายขาดน้ำ ทีมแพทย์ รพ.ราชทัณฑ์ให้การตรวจรักษา ชี้ อาการยังไม่น่าห่วง

28 มี.ค. 2564 18:10 น. 172 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด