เลขานุการ รมว.ยุติธรรม พร้อมด้วยดีเอสไอ ร่วมสนทนาในรายการสถานีประชาชน ประเด็น DSI และ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แก้ไขปัญหาพิพาทวัดบางคลาน จ.พิจิตร

30 มี.ค. 2564 09:45 น. 169 ครั้ง


เลขานุการ รมว.ยุติธรรม พร้อมด้วยดีเอสไอ ร่วมสนทนาในรายการสถานีประชาชน ประเด็น DSI และ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แก้ไขปัญหาพิพาทวัดบางคลาน จ.พิจิตร

ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พันตำรวจโท ภพกานต์ อปานนท์ รองผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมสนทนาในรายการสถานีประชาชน
ประเด็น DSI และ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก้ไขปัญหาพิพาทวัดบางคลาน จ.พิจิตร ออกอากาศในวันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๕ - ๑๔.๓๕ น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด