ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ร่วมสนทนาในรายการ สถานีประชาชน ประเด็น แชร์ "บ้านน้อยอ้อยใจ" ล้ม เสียหายกว่า ๑๓ ล้านบาท

30 มี.ค. 2564 09:46 น. 292 ครั้ง


ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ร่วมสนทนาในรายการ สถานีประชาชน ประเด็น แชร์ "บ้านน้อยอ้อยใจ" ล้ม เสียหายกว่า ๑๓ ล้านบาท

นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ร่วมสนทนาในรายการสถานีประชาชน ประเด็น แชร์ "บ้านน้อยอ้อยใจ" ล้ม เสียหายกว่า ๑๓ ล้านบาท ออกอากาศในวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๕ - ๑๕.๐๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด