“ราชทัณฑ์ เร่งจัดทำ SOPs เพื่อลดการใช้ดุลพินิจผู้ทำงาน พร้อมรับคำสั่งศาล ตรวจโควิด-19 กลางดึกไม่เคารพสิทธิ แต่ไม่ละเมิดกฎหมาย - ไม่ได้ข่มขู่ คุกคาม

30 มี.ค. 2564 12:41 น. 194 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด