นายสำรวม บุญเสริม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ (Phone-in) ทางรายการ “บันทึกสถานการณ์” ในประเด็นเรื่อง มาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของกระทรวงยุติธรรม

5 เม.ย. 2564 14:11 น. 187 ครั้ง


นายสำรวม บุญเสริม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ (Phone-in) ทางรายการ “บันทึกสถานการณ์” ในประเด็นเรื่อง มาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของกระทรวงยุติธรรม ออกอากาศในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 08.45 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (FM 92.5MHZ)

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด