พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ถึงกระบวนการทำงานการตรวจสอบการติดตามคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ผ่านทาง รายการสถานีประชาชน ออกอากาศทางองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ช่อง T

9 เม.ย. 2564 16:34 น. 130 ครั้ง


พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ถึงกระบวนการทำงานการตรวจสอบการติดตามคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ผ่านทาง รายการสถานีประชาชน ออกอากาศทางองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ช่อง Thai PBS)

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด