ราชทัณฑ์ เผย "แพนกวิน" มีอาการอ่อนเพลีย สภาพทั่วไปยั่งปกติ พร้อมสังเกตอาการใกล้ชิด หากทรุดลง พร้อมส่งรักษา รพ.ราชทัณฑ์ ตลอดเวลา

29 เม.ย. 2564 12:47 น. 172 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด